CENY VYŠETŘENÍ

SPORTOVNÍ KLUBY

Možnost sjednání smluvní ceny dle typu a rozsahu prohlídek, počtu termínů, období prohlídek.

Sportovní lékařské prohlídky

DĚTI

základní sportovní prohlídka bez zátěžového testu

650 Kč

KLIDOVÁ SPIROMETRIE

klidové vyšetření plicních funkcí

lze doobjednat samostatně k prohlídce dětí

200 Kč

ERGOMETRIE KOMPLEXNÍ

zátěžový test včetně klidové spirometrie

1350 Kč

ERGOMETRIE ZÁKLADNÍ

zátěžový test bez klidové spirometrie

1150 Kč

SPIROERGOMETRIE KOMPLEXNÍ

zátěžový test s vyšetřením plicních funkcí v zátěži

včetně kineziologického rozboru a rozšířené konzultace výsledků pro zapojení do tréninku

2100 Kč

SPIROERGOMETRIE ZÁKLADNÍ

zátěžový test s vyšetřením plicních funkcí v zátěži

bez kineziologického rozboru a rozšířené konzultace výsledků pro zapojení do tréninku

1900 Kč

SPIROERGOMETRIE S PHYSIOFLOW

zátěžový test s vyšetřením plicních funkcí v zátěži

včetně rozšířené monitorace srdečních funkcí v zátěži

3100 Kč

LAKTÁTOVÁ KŘIVKA HOBBY

základní prohlídka, zatížení po 6 min, bez klidové spirometrie

1850 Kč

LAKTÁTOVÁ KŘIVKA ELITE

rozšířená prohlídka, zatížení po 8 min, včetně klidové spirometrie

2350 Kč

FTVS

prohlídka pro studenty a uchazeče na FTVS

750 Kč

INFUZE VITAMIN C

infuzní terapie vitaminem C

750 Kč

BIOCHEMIE I

základní biochemické vyšetření  krve

750 Kč

Sonografie

orientační vyšetření ultrazvukem

300 Kč

 

NEJSME HRAZENI POJIŠŤOVNAMI V RÁMCI VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Fyzioterapie a elektroterapie

zaměření na dlouhodobé preventivní sportovní programy pro řešení a předejití úrazům

Individuální fyzioterapie

350 Kč

Skupinová fyzioterapie

skupinka 2 osob

200 Kč

Skupinová fyzioterapie

skupinka 3-5 osob

150 Kč

Přístrojová terapie

dle typu terapie, cena za 1 aplikaci

100-300 Kč

Masáže

zdravotní nebo sportovní masáž / 60 min

600 

Dechový trenažer

Coach2 (4000 ml)

270 Kč