Sportovní lékařské prohlídky

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA

prohlídka pro děti bez zátěžového testu (poskytujeme včetně klidové spirometrie - vitální kapacita plic)

800 Kč

ZÁTĚŽOVÝ TEST - ERGOMETRIE - KOLO

komplexní test včetně klidové spirometrie a moxymonitorace

1550 Kč

ZÁTĚŽOVÝ TEST - ERGOMETRIE - BĚHÁTKO

komplexní test včetně klidové spirometrie a moxymonitorace 

1750 Kč

ZÁTĚŽOVÝ TEST - SPIROERGOMETRIE - KOLO

komplexní test včetně vyšetření plicních funkcí v zátěži

2250 Kč

ZÁTĚŽOVÝ TEST-SPIROERGOMETRIE-BĚHÁTKO

komplexní test včetně vyšetření plicních funkcí v zátěži

2500 Kč

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA PRO VYSOKÉ ŠKOLY

prohlídka pro studenty a uchazeče na FTVS a další vysoké školy

900 Kč

DIAGNOSTICKÁ SONOGRAFIE


700 Kč

DECHOVÝ TRÉNINK - INSTRUKTÁŽ


800 Kč

 

NEJSME HRAZENI POJIŠŤOVNAMI V RÁMCI VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Fyzioterapie a elektroterapie

zaměření na dlouhodobé preventivní sportovní programy pro řešení a předejití úrazům

Individuální fyzioterapie

600 Kč

Přístrojová elektroterapie mikroproudy BCR

cena za 1 aplikaci

250 Kč

Masáže

zdravotní nebo sportovní masáž / 60 min

600 Kč

Dechový trenažer

Coach2 (4000 ml)

270 Kč

Balancestep

cvičební pomůcka

790 Kč

Sestavení individuálního cvičebního plánu fyzioterapeutem vč. instruktáže 

měsíční plán

1000 Kč


STORNO PODMÍNKY TERAPIE

Vážení klienti,

níže uvádíme přehled storno podmínek, za kterých lze zrušit již Vámi objednané služby terapie.

Pokud nezrušíte svou objednanou terapii včas, nedáte nám tím možnost nahradit Vaše místo jiným klientem, navíc v případě fyzioterapie je nutné dodržovat časový harmonogram, aby terapie měla smysl.

STORNO POPLATKY:

0 % z ceny terapie při omluvení se alespoň 48 hodin předem

50 % z ceny terapie při omluvení se alespoň 24 hodin předem

100 % z ceny terapie při omluvení se méně jak 24 hodin předem

Storno poplatek se neúčtuje při předložení potvrzení o pracovní neschopnosti nebo jiného potvrzení lékaře či v případě karantény.

V případě 2 a více neomluvených termínů nebo termínů omluvených méně než 24 hodin předem může být terapie ukončena a v případě dlouhodobě rezervovaných míst mohou být tato místa nabídnuta jiným zájemcům.