ODBORNÝ TÝM

MUDR. MILOŠ MATOUŠ

vedoucí lékař a odborný garant


Absolvent studia všeobecného lékařství UK Praha

Absolvent FTVS UK se specializací tělesná výchova

Atestace z tělovýchovného lékařství a vnitřního lékařství (internista)

Primářská licence pro obor tělovýchovné lékařství ČLK


ZKUŠENOSTI

V současné době vedoucí lékař oddělení zdravotnického zabezpečení OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra. Specialista v oboru funkční zátěžové diagnostiky, v posledních 10 letech v oblasti specifické lékařské péče vrcholových sportovců a talentované mládeže. Více než 25 let praxe v oboru jako vedoucí lékař několika zdravotnických pracovišť. Odborný asistent a vysokoškolský učitel na 2. LF / 3. LF UK. Spoluřešitel vědeckých grantů v oboru celostní pohybové terapie a specializované rehabilitace diabetiků, kardiaků a pacientů s dalšími chronickými obtížemi. Autor několika odborných publikací.

SPORT

Bývalý vrcholový juniorský tenista. 15 let tenisový trenér s trenérskou licencí. V roce 2000-2001 účastník senior team cup v Německu. V nynější době člen seniorského tenisového týmu. 


MUDR. ONDŘEJ VOJTĚCHOVSKÝ


Absolvent studia všeobecného lékařství UK Praha

Atestace z chirurgie se zaměřením na traumatologii dospělých i dětí

Licence ČLK pro samostatný výkon praxe

Trenérská licence B pro cyklistiku, akreditovaná MŠ a ČSC


ZKUŠENOSTI

V současné době chirurg a sportovní lékař v OLYMPU Centra sportu Ministerstva vnitra. Od roku 2000 specializace na sportovní medicínu, zejména problematiku cyklistiky a vytrvalostních sportů a to včetně tréninku a koučinku. Autor mnoha odborných článků.

SPORT

Do 18 let vrcholové závodní plavání, poté období sportovního karate. Od 30 let amatérská veteránská silniční cyklistika s řadou umístění. V současné době jezdectví, šerm, jóga, pilates, slackline, lukostřelba.

Bc. Markéta Rybová

zdravotní sestra a pracovník funkční diagnostiky

Bc. Irena Pospíšilová

zdravotní sestra a pracovník funkční diagnostiky

Mgr. Lucie Peňázová

vedoucí fyzioterapeut

Bc. Kristýna Gažovičová

fyzioterapeut

Mgr. Judita Smrčková

fyzioterapeut

Ivana Mišoňová

fyzioterapeut

Bc. Jan Ludvík

fyzioterapeut

Jaroslav Fil

sportovní a zdravotní masér

Jana Hlaďová

vedoucí fyziotrenér


Ing. Hana Matoušová

předseda spolku

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze ve specializacích peněžní ekonomie a bankovnictví a regionalistika a veřejná správa se zaměřením na evropské strukturální fondy. Zakončeno v roce 2006 titulem Ing.

Praxe

Do roku 2011 daňový konzultant a senior daňový konzultant v mezinárodních daňově právních poradenských společnostech (Ernst&Young, PRK Ecovis-BDO) se zaměřením na daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, mezinárodní zdanění, daňová due diligence. Od roku 2012 samostatně pracující účetní poradce. V současnosti jednatel a odborný garant účetně poradenské společnosti Matoušová & Partners s.r.o.