MUDR. MILOŠ MATOUŠ

vedoucí lékař a odborný garant


Absolvent studia všeobecného lékařství UK Praha

Absolvent FTVS UK se specializací tělesná výchova

Atestace z tělovýchovného lékařství a vnitřního lékařství (internista)

Primářská licence pro obor tělovýchovné lékařství ČLK


ZKUŠENOSTI

Více než 25 let praxe v oboru jako vedoucí lékař několika zdravotnických pracovišť. Specialista v oboru funkční zátěžové diagnostiky, v posledních 10 letech v oblasti specifické lékařské péče vrcholových sportovců a talentované mládeže. Odborný asistent a vysokoškolský učitel na 2. LF / 3. LF UK. Spoluřešitel vědeckých grantů v oboru celostní pohybové terapie a specializované rehabilitace diabetiků, kardiaků a pacientů s dalšími chronickými obtížemi. Autor několika odborných publikací.

SPORT

Bývalý vrcholový juniorský tenista. 15 let tenisový trenér s trenérskou licencí. V roce 2000-2001 účastník senior team cup v Německu. V nynější době člen seniorského tenisového týmu.