SPORTOVNÍ KLUBY

Možnost sjednání smluvní ceny dle typu a rozsahu prohlídek, počtu termínů, období prohlídek

SPORTOVNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY 

ATESTOVANÝM TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM

MUDr. Miloš Matouš 

SPECIÁLNÍ METODY VYŠETŘENÍ PRO VRCHOLOVÝ SPORT  

PHYSIOFLOW

Metoda kontinuální neinvazivní monitorace oběhových parametrů (minutový srdeční výdej, tepový objem, kontraktilita srdečního svalu, vypuzovací čas levé srdeční komory a ekonomika srdečního výdeje) v průběhu zátěžového testu prostřednictvím impedanční kardiografie.


MOXYMONITORACE

Metoda měření saturace kyslíku ve svalu (SmO2) a celkového hemoglobinu (tHb) a jejich změny v průběhu zátěže metodou infračervené spektroskopie.

DIVING REFLEX

Test reakce oběhového systému na ponoření obličeje do chladné vody. Je vhodný u potápěčů, dálkových plavců, skokanů do vody a synchronizovaného plavání.

VYŠETŘENÍ LAKTÁTOVÉ KŘIVKY

MUDr. Ondřej Vojtěchovský