Specializované spiroergometrické vyšetření s monitorací srdečních funkcí

Komplexní vyšetření včetně

monitorace 

srdečních funkcí

PHYSIOFLOW


 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti

 • Fyzikální vyšetření lékařem (vyšetření srdce a plic, vnitřních orgánů, periferního prokrvení)

 • Základní antropometrie, vyšetření podkožního tuku kaliperací kožních řas

 • Podrobné vyšetření funkce a poruch pohybového systému - kineziologický rozbor tělovýchovným lékařem s konzultací stabilizačního programu

 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak

 • Zátěžové vyšetření do maxima na bicyklovém ergometru - SPIROERGOMETRIE (stanovení maximální spotřeby kyslíku, anaerobního prahu a ventilačních funkcí v zátěži)

 • Monitorace tepového objemu, srdečního výdeje, kontraktility srdce a ekonomiky srdečního oběhu v zátěži (physioflow)

 • Monitorace oběhových funkcí - EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve

 • Monitorace svalového metabolismu - tkáňová saturace a průtok O2 s určením stresového prahu pro sval (moxymonitorace)

 • Klidová spirometrie (vyšetření plicních funkcí) - flow volum před a po zátěži

 • Podrobná konzultace výsledků vyšetření pro stanovení tréninkového programu


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zdravý sport

pracoviště Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

+420 776 154 889

Ing. Hana Matoušová

předseda spolku

zdravysport@centrum-inmotion.cz