Vyšetření 

laktátové křivky

Laktátová

křivka

Hobby

  • Základní antropometrie, vyšetření podkožního tuku kaliperací kožních řas

  • Vyšetření laktátové křivky (stupně zatížení po 6 minutách, 2 odběry laktátu na stupeň, laboratorní přesnost měření laktátu)

  • Monitorace svalového metabolismu - tkáňová saturace a průtok O2 s určením stresového prahu pro sval (moxymonitorace)

  • Konzultace výsledků cca 20 minut, písemné vyhodnocení a doporučení


Laktátová

křivka

Elite

  • Základní antropometrie, vyšetření podkožního tuku kaliperací kožních řas

  • Klidová spirometrie (vyšetření plicních funkcí) - flow volum před a po zátěži

  • Vyšetření laktátové křivky (stupně zatížení po 8 minutách, 2 odběry laktátu na stupeň, laboratorní přesnost měření laktátu)

  • Monitorace svalového metabolismu - tkáňová saturace a průtok O2 s určením stresového prahu pro sval (moxymonitorace)

  • Konzultace výsledků cca 20 minut, písemné vyhodnocení a doporučení

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zdravý sport

pracoviště Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

+420 776 154 889

Ing. Hana Matoušová

předseda spolku

zdravysport@centrum-inmotion.cz