Práce s osobními údaji

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány zapsaným spolkem Zdravý sport, z. s., IČ 02202905, se sídlem: V Olšinách 2300/745, Praha 10, PSČ 100 00 (dále jen "Zdravý sport"). Ve Zdravém sportu, z. s. dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně "GDPR"), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a dalšími právními předpisy.

Zdravý sport z. s. přistoupil ke Standardům GDPR ke dni 25.05.2018 a zpracovává osobní údaje plně v souladu s těmito Standardy GDPR. Standardy GDPR představují jednotná pravidla ochrany osobních údajů. Informaci o zpracování osobních údajů si můžete přečíst zde: