Lékařské sportovní prohlídky

Komu je služba určena

Mezi naše klienty se řadí jak vrcholoví sportovci a reprezentanti ČR, tak také řada sportovních klubů a svazů s talentovanou sportovní mládeží. Oslovují nás i rodiče s nejmenšími dětmi, které sport dělají zatím pro radost a zatím nevědí, zda se mu budou v budoucnu více věnovat. Stejně tak nás oslovují i jednotliví hobby sportovci, kteří se sportu věnují rekreačně, ale přesto intenzivně, a chtěli by se o sobě něco dozvědět.

Vyber si svou lékařskou sportovní prohlídku

Jako jedno z mála pracovišť v ČR poskytujeme také lékařské sportovní prohlídky na běžeckém pásu. U lékařských sportovních prohlídek včetně zátěžového testu si tak můžete zvolit variantu kolo, nebo běhátko.

Moderní technologie jsou u nás samozřejmostí, včetně wifi EKG přístroje, moxymonitorace, saturace. Všechny lékařské sportovní prohlídky končí výstupem v podobě podrobné zprávy s výsledky a doporučeními - u zátěžových testů včetně doporučení tréninkových tepových zón pro jednotlivé typy tréninku.

VYŠETŘENÍ VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO TESTU SPIROERGOMETRIE (LSP-3)

Tato lékařská sportovní prohlídka je určena pro reprezentanty ČR, vrcholové sportovce a hobby sportovce, kteří potřebují detailnější informace o fungování svého těla v průběhu sportovního výkonu a pro optimalizaci tréninku. Našim nejmladším klientům je 12 let. V průběhu zátěžového vyšetření sledujeme kromě srdce také řadu dalších parametrů včetně plicních dechových funkcí přímo v zátěži - zátěžový test je prováděn s maskou. 

Zátěžový test se provádí na kole, nebo běhátku - dle volby sportovce (jeho sportovního klubu / svazu).

VYŠETŘENÍ VČETNĚ ZÁTĚŽOVÉHO TESTU ERGOMETRIE (LSP-2) 

Tato lékařská sportovní prohlídka je určena pro děti a dospělé sportovce, kteří se věnují závodnímu sportu pravidelně 2 - 3 x týdně a více. Součástí prohlídky je i zátěžový test, kde sledujeme fungování srdce v průběhu zátěže. Našim nejmladším klientům je 10 let. Prohlídka zahrnuje také další doplňková vyšetření včetně klidové spirometrie. Test neobsahuje vyšetření plicních dechových funkcí v zátěži - je prováděn bez masky. 

Zátěžový test se provádí na kole, nebo běhátku - dle volby sportovce (jeho sportovního klubu / svazu).

PROHLÍDKA BEZ ZÁTĚŽOVÉHO TESTU PRO DĚTI DO 12 LET (LSP-1) 

Tato lékařská sportovní prohlídka je určena pro naše nejmenší a jejich rodiče, kteří by si přáli rozšířenější lékařskou prohlídku, než kterou jim mohou nabídnout pediatři. Našim nejmladším klientům je 6 let. 

Prohlídka je oproti běžnému vyšetření pediatrem rozšířená včetně podrobného vyšetření pohybového systému, klidového EKG a klidové spirometrie a je vhodná pro děti, které se sportu věnují již v tomto věku intenzivněji.

PROHLÍDKA SE ZÁTĚŽOVÝM TESTEM POUZE PRO STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE 

Tato lékařská sportovní prohlídka je určena pro uchazeče o studium či již studující studenty na vysokých školách se zvýšenou tělesnou zátěží, kteří potřebují potvrzení pro své studijní oddělení (např. FTVS, PALESTRA, ad). Prohlídka je určena pouze pro účely studia a nezahrnuje doplňková vyšetření pro závodní a vrcholový sport. Zátěžový test je prováděn na kole. 

V případě, že je student zároveň výkonnostním sportovcem a potřebuje rovněž potvrzení pro svůj sportovní klub/svaz, je potřeba absolvovat jednu z výše uvedených prohlídek (LSP-3, nebo LSP-2), zároveň vystavíme i potvrzení pro účely studia na vysoké škole. 

MUDr. Mgr. Miloš Matouš

Všechny lékařské sportovní prohlídky provádí osobně primář MUDr. Mgr. Miloš Matouš a nenechává se zastupovat jiným lékařem. 

Primářská licence pro obor tělovýchovné lékařství České lékařské komory. Atestace z vnitřního lékařství (internista). Všeobecné lékařství Univerzita Karlova Praha. Zároveň také absolvent FTVS Univerzita Karlova Praha. Celoživotní praxe v oboru. Bývalý vedoucí lékař rezortního centra sportovní reprezentace OLYMP centrum sportu Ministerstva vnitra.