MUDr. Mgr. Miloš Matouš 


Absolvent studia všeobecného lékařství UK Praha

Absolvent FTVS UK se specializací tělesná výchova

Atestace z tělovýchovného lékařství a vnitřního lékařství (internista)

Primářská licence pro obor tělovýchovné lékařství ČLK


ZKUŠENOSTI

Více než 30 let praxe v oboru jako vedoucí lékař několika zdravotnických pracovišť včetně resortního sportovního centra OLYMP Ministerstva vnitra. Nyní vedoucím lékařem a odborným garantem v nestátním zdravotnickém zařízení centrum Zdravý sport. Specialista v oboru tělovýchovné lékařství a funkční zátěžová diagnostika u vrcholových sportovců a talentované sportovní mládeže. Vysokoškolský učitel Univerzity Karlovy v Praze. Spoluřešitel vědeckých grantů v oboru celostní pohybové terapie a specializované rehabilitace diabetiků, kardiaků a pacientů s dalšími chronickými obtížemi. Spoluautor několika odborných publikací.

SPORT

Bývalý vrcholový juniorský tenista. 15 let tenisový trenér s trenérskou licencí. V roce 2000-2001 účastník senior team cup v Německu. V nynější době člen seniorského tenisového týmu.