Sonografické vyšetření a konzultace

SONOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ SVALŮ, ÚPONŮ A KOSTNÍCH POVRCHŮ

Cena od 1. 1. 2023 

Průběh vyšetření

Vyšetření svalů, nervů, vazivových tkání a kostních povrchů pomocí diagnostického ultrazvuku. Uvedené struktury vyšetřujeme ve statickém zobrazení i dynamickým testováním pro diagnostiku případných patologických změn přímo při pohybu určeného pohybového segmentu.

Vyšetření obsahuje:

  • Anamnézu včetně podrobného rozhovoru o příčinách a mechanice vzniku úrazu. 
  • Vyšetření chronických obtíží pohybového systému s posouzením patologických strukturálních změn.
  • Vyšetření pohybových systémů (kloub, vaz, sval, svalový úpon) s určením rizika traumatu či chronické strukturální změny. Jedná se především o struktury ramen, kolen, nejvíce zatěžovaných svalů a jejich úponů s rizikem ruptury, achillových šlach a kotníků.
  • Vyšetření bolesti po úrazu či přetížení kloubních, vazivových a svalových systémů - vyšetříme míru poškození tělesné struktury.

Po vyšetření klient odchází se zprávou, diagnostickým závěrem, návrhem terapie a stabilizačního fyzioterapeutického programu.


INFORMACE KE SLUŽBĚ

Nejsme pracoviště ambulantní traumatologie, pro akutní úrazy navštivte příslušné oddělení zvolené nemocnice. V případě, že u nás máte o tuto službu zájem, je potřeba počítat s čekací dobou 2-3 týdny, dřívější termíny bývají většinou již plně obsazeny.