VYŠETŘENÍ 

KOMPLEXNÍ SPIROERGOMETRIE

Komplexní 

vyšetření 

včetně moxymonitorace

a plicních funkcí 

v zátěžiCena od 1. 8. 2022 

  • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti

  • Fyzikální vyšetření lékařem (vyšetření srdce a plic, vnitřních orgánů, periferního prokrvení)

  • Základní antropometrie, vyšetření podkožního tuku kaliperací kožních řas

  • Podrobné vyšetření funkce a poruch pohybového systému - kineziologický rozbor tělovýchovným lékařem s konzultací stabilizačního programu

  • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak

  • Zátěžové vyšetření do maxima na bicyklovém/běhátkovém ergometru - SPIROERGOMETRIE (stanovení maximální spotřeby kyslíku, anaerobního prahu a ventilačních funkcí v zátěži)

  • Monitorace oběhových funkcí - EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve

  • Monitorace svalového metabolismu - tkáňová saturace a průtok O2 s určením stresového prahu pro sval (moxymonitorace)

  • Klidová spirometrie (vyšetření plicních funkcí) - flow volum před a po zátěži

  • Podrobná konzultace výsledků vyšetření pro stanovení tréninkového programu

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zdravý sport

pobočka I. ČLTK

ostrov Štvanice 38, Praha 7

+420 776 154 889

Ing. Hana Matoušová

předseda spolku

zdravysport@centrum-inmotion.cz