VYŠETŘENÍ
KOMPLEXNÍ ERGOMETRIE

Komplexní 

vyšetření 

včetně moxymonitorace 

a klidové spirometrie

Cena od 1. 8. 2022

  • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
  • Fyzikální vyšetření lékařem (vyšetření srdce a plic, vnitřních orgánů, periferního prokrvení)
  • Základní antropometrie, vyšetření podkožního tuku kaliperací kožních řas
  • Vyšetření funkce a poruch pohybového systému
  • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
  • Zátěžové vyšetření do maxima na bicyklovém/běhátkovém ergometru - ergometrie
  • Monitorace oběhových funkcí - EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
  • Monitorace svalového metabolismu - tkáňová saturace a průtok O2 s určením stresového prahu pro sval (moxymonitorace)
  • Klidová spirometrie (klidové vyšetření plicních funkcí) - flow volum před a po zátěži

 KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zdravý sport

pobočka I. ČLTK

ostrov Štvanice 38, Praha 7

+420 776 154 889

Ing. Hana Matoušová

předseda spolku

zdravysport@centrum-inmotion.cz