Zátěžové ergometrické 

vyšetření


Včetně 

moxymonitorace 

a včetně klidové 

spirometrie

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření lékařem (vyšetření srdce a plic, vnitřních orgánů, periferního prokrvení)
 • Základní antropometrie, vyšetření podkožního tuku kaliperací kožních řas
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového systému
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření do maxima na bicyklovém ergometru - ergometrie
 • Monitorace oběhových funkcí - EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
 • Monitorace svalového metabolismu - tkáňová saturace a průtok O2 s určením stresového prahu pro sval (moxymonitorace)
 • Klidová spirometrie (klidové vyšetření plicních funkcí) - flow volum před a po zátěži


Včetně moxymonitorace

bez klidové

spirometrie

 • Podrobná zdravotní a sportovní anamnéza se zaměřením na riziko náhlé smrti
 • Fyzikální vyšetření lékařem (vyšetření srdce a plic, vnitřních orgánů, periferního prokrvení)
 • Základní antropometrie, vyšetření podkožního tuku kaliperací kožních řas
 • Vyšetření funkce a poruch pohybového systému
 • 12 svodové klidové EKG + krevní tlak
 • Zátěžové vyšetření do maxima na bicyklovém ergometru - ergometrie
 • Monitorace oběhových funkcí - EKG, krevní tlak, saturace O2 tepenné krve
 • Monitorace svalového metabolismu - tkáňová saturace a průtok O2 s určením stresového prahu pro sval (moxymonitorace)


KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zdravý sport

pracoviště Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

+420 776 154 889

Ing. Hana Matoušová

předseda spolku

zdravysport@centrum-inmotion.cz