Mgr. Jan Novák 

Studium

Vysokoškolské vzdělání v oboru fyzioterapie jsem absolvoval na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Po ukončení magisterského studia jsem byl přijat do postgraduálního vzdělávání v oboru Kinantropologie.

Praxe

Od prvního ročníku studia fyzioterapie doposud jsem měl možnost navštívit širokou škálu klinických pracovišť, ve kterých jsem nahlédl a pod dohledem odborníků působil v rámci lůžkové i ambulantní péče. Kromě zdravotní praxe jsem již během bakalářského studia doplnil svůj repertoár o trenérské služby, což mi umožnilo nabrat zkušenosti v oblasti pohybové terapie a porozumět pohybu samotnému. V rámci ambulantní péče pracuji samostatně od roku 2020, kdy jsem nastoupil jako fyzioterapeut do nestátního zdravotnického zařízení Zdravý sport. Aktuálně také působím jako fyzioterapeut české lacrossové reprezentace.

Výzkum

V rámci výzkumu participuji na projektu ENERGISED, který je zaměřen na pohybovou intervenci u (pre)diabetiků 2. typu. Dále spolupracuji s týmovými kolegy na dalších projektech v rámci Katedry fyziologie a biochemie, kde jsem během roku 2022 měl na starost praktickou výuku předmětu zátěžová fyziologie.

Kurzy/mimoškolní vzdělávání

Odborné kurzy v oblasti fyzioterapie:

 • Stecco Fascial Manipulation (Pietro Iogna Prat, PT, Lorenzo Copetti, PT)
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace - A, B, C (prof. Pavel Kolář)
 • Mobilizace v kontextu svalových řetězců (Ph.D. Petr Bitnar)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (Ph.D. Petr Bitnar)

Kurzy v oblasti sportu:

 • Výživa a výživové poradenství (FTVS, UK)
 • Kurz trenéra fitness - licence B (FTVS UK)

Odborné konference:

 • Konference sportovní medicíny (Brno, 11/2022)
 • Moderní pohled na diagnostiku a terapii v rehabilitaci (Praha, 10/2022)
 • Konference sportovní fyzioterapie (Praha, 10/2019)

Osobní zkušenost se sportem

 • Vzpírání
 • Grappling
 • Taekwondo
 • Atletika
 • Míčové hry, lyžovaní, snowboarding, cyklistika aj.