Mgr. Kryštof Voleský 

Studium

Vystudoval jsem bakalářský a posléze magisterský obor fyzioterapie na Univerzitě Karlově (FTVS). Ve vzdělávání jsem navázal studiem doktorského oboru Kinantropologie od roku 2021, zejména z důvodů realizace a kooperace na výzkumné činnosti v oblasti fyzioterapie.

Praxe

Praxi se věnuji v rámci studia od roku 2016 a v rámci zaměstnání od roku 2019. Absolvoval jsem praxi ve zdravotnických zařízeních napříč lékařskými obory v letech 2016-2019. Pracoval jsem v nestátním zdravotnickém zařízení, prováděl jsem diagnostiku a na jejím základě navrhoval terapii v ambulantním režimu. Práci jsem vykonával v rámci systému veřejného zdravotního pojištění v letech 2019-2021.

Souvisle jsem také krátkodobě pracoval v OLYMPU Centru sportu ministerstva vnitra s profesionálními sportovci (rok 2020).

Pro vyvarování se kompromisů v péči o moje klienty působím nyní v nestátním zdravotnickém zařízení Zdravý sport, kde mohu plně naplňovat svůj i Váš potenciál. Pracuji zde od roku 2020 s profesionálními sportovci i širokou veřejností motivovanou k pohybové aktivitě. Úzce spolupracuji v týmu s lékařem, aplikujeme návaznou péči na jednotlivá vyšetření a v případě potřeby konzultujeme diagnostiku či léčbu.

Výzkum

Ve výzkumné činnosti se věnuji problematice léčby onemocnění šlach (Achillova šlacha). Můj projekt získal podporu Grantové agentury Univerzity Karlovy. Na projektu spolupracuji s 2. lékařskou fakultou, místními i zahraničními odborníky.

Kurzy a konference

Po absolvování magisterského oboru Fyzioterapie pokračuji i nadále se sebevzděláváním.

Kurzy v oblasti fyzioterapie:

 • Stecco Fascial Manipulation (Prof. Carla Stecco, M.D.; Prof. Antonio Stecco, M.D., Ph.D.)
 • Sonografie hybného systému (Mgr. Stanislav Machač, PhD.)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (Mgr. Petr Bitnar, PhD.)
 • Hluboký stabilizační systém (Mgr. Petr Bitnar, PhD.)

Kurzy v oblasti sportovního výkonu:

 • Omniathlete - sport performance and rehab (Antonio Robustelli, MSc CSCS)

Konference:

 • Konference tělovýchovného lékařství (2022)
 • Moderní pohled na diagnostiku a terapii v rehabilitaci (2022)
 • Scientia Movens - vědecká konference (2021)


Osobní zkušenosti se sportem 

Závodní:

 • Lehká atletika - MČR mužů a žen (400 m)
 • Vzpírání - 2.liga mužů a žen (Trh a Nadhoz)
 • Florbal - dorostenecké a juniorské kategorie

Rekreační:

 • Dlouhý běh
 • Lezení
 • Lyžování
 • Cyklistika aj.